Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 5/8/1969

Ngày 5/8/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm ông bà Trịnh Đình Thảo và đoàn cán bộ của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam vừa ra thăm miền Bắc. Người cảm động khi được gặp những người con của miền Nam Thành đồng Tổ quốc, ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông bà luật sư và từng thành viên trong đoàn./.