Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 7/11/1953

Tháng 11/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời nhà báo Thụy Điển nhân Quốc hội Pháp đưa ra khả năng dàn xếp hòa bình với Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp “Đó là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, song nước trung lập nào muốn hòa giải phải dựa trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng và chủ quyền của Việt Nam”.