Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 7/11/1967

Ngày 7/11/1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi quân và dân Hà Nội lập công xuất sắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.500 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc.
Người đánh giá cao thắng lợi của nhân dân Thủ đô và coi đó là thành tích thiết thực kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười. Nhân dịp này, Người chúc quân và dân Thủ đô thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa./.