Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 8/6

- Ngày 8/6/1953: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Ôn cũ và biết mới", ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2354.
         Người hệ thống lại 24 bài viết của Người đã đăng trên báo Cứu quốc và đề nghị các cá nhân, đơn vị cần ôn lại những bài viết đó và liên hệ với công tác của mình xem đã giúp ích được chừng mực nào. Sau đó, sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm.

- Ngày 8/6/1959: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Đảng bộ Khu Việt Bắc.
Phát biểu với Hội nghị, Người khen ngợi những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Việt Bắc đã đạt được và đề cập tới những nhiệm vụ mới của Khu về hợp tác hoá nông nghiệp, hoàn thành cải cách dân chủ, công tác thuỷ lợi, văn hoá xã hội, việc chấp hành chính sách dân tộc. Người đặc biệt nhấn mạnh công tác củng cố và phát triển Đảng, sự tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Cùng ngày, Người đến thăm công nhân, cán bộ Khu gang thép Thái Nguyên. Đứng trên một sườn đồi máy húc đang bạt dở, Người nói: “Có một số các cô, các chú thắc mắc về “tiền đồ bạc đồ”. Muốn ăn quả phải trồng cây. Muốn uống nước phải đào giếng. Xây dựng xí nghiệp bây giờ là thế… Chủ nghĩa xã hội là gì? Là không có người bóc lột người, mọi người đều no ấm. Đó là tiền đồ của chúng ta, không có “tiền đồ bạc đồ” nào khác”.

- Ngày 8/6/1967: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang bắn rơi 2.000 máy bay của đế quốc Mỹ. 
Trong thư, Người biểu dương thành tích của quân và dân miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và căn dặn: “Phải ra sức sản xuất và chiến đấu giỏi hơn nữa. Làm tốt hơn nữa công tác phòng không nhân dân”, “kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc mình, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp độc lập dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới”.

- Ngày 8/6/1968: 15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng.
16 giờ 30, Người tiếp nữ giao liên miền Nam Trần Thị Lý ra chữa bệnh ở miền Bắc vào thăm Người./.