Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh do BCH Trung ương và Đảng bộ Đảng Công nhân xã hội Hungary ở Budapest tổ chức

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 3/8/1957