[Video] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Soi sáng con đường đi lên của đất nước

Hà Nội (TTXVN 2/9/2023) Mỗi mùa thu đến, những câu hát “Ca ngợi Hồ Chí Minh” của nhạc sỹ Văn Cao lại vang lên như gợi nhớ về một mùa thu lịch sử. Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Và trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên của đất nước đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời mình cho đất nước, cho nhân dân.