Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười hội đàm với Tổng thống Suharto

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/11/1990