[Photo] Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 12/1/2024) Sáng 12/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (12/1/2024). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (12/1/2024). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (12/1/2024). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Quang cảnh lễ đón (12/1/2024). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (12/1/2024). Ảnh: An Đăng/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo tại lễ đón (12/1/2024). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo tại lễ đón (12/1/2024). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN