[Photo] Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 1/11/2023) Tối 1/11/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)