[Photo] Chủ tịch nước dự Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng ngày 29/6/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng cờ Tổ quốc cùng bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng cờ Tổ quốc cùng bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN