[Photo] Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy

Hà Nội (TTXVN 28/07/2023) Trong khuôn viên Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và con gái chủ trì Lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam.

  • Tổng thống Italy Sergio Mattarella tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Italy Sergio Mattarella tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Italy Sergio Mattarella tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân bộ ảnh chuyến thăm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Italy Sergio Mattarella tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân bộ ảnh chuyến thăm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Italy Sergio Mattarella và con gái chủ trì Lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)