[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 22/12/2022) chiều 22/12/2022, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia, ông Asrul Sani trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23/12/2022.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Asrul Sani và các đại biểu (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Asrul Sani và các đại biểu (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Asrul Sani (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Asrul Sani (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Asrul Sani và các đại biểu (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN