[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Hà Nội (TTXVN 1/5/2022) Ngày 1/5/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sau khi kết thúc buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sau khi kết thúc buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ký tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem tác phẩm hội họa của các họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem một số hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)