[Photo] Chủ tịch nước phát biểu tại phiên họp cấp cao Diễn đàn "Vành đai và Con đường" lần thứ 3

Hà Nội (TTXVN 18/10/2023) Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3, chiều 18/10/2023, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề: “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng”.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng” (18/10/2023) - Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng” (18/10/2023) - Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng” (18/10/2023) - Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng” (18/10/2023) - Ảnh: Thống Nhất – TTXVN