[Photo] Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao giải Diên Hồng

Hà Nội (TTXVN 9/6/2023) Tối 9/6/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan Triển lãm "Báo chí với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Khoảnh khắc Diên Hồng". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan Triển lãm "Báo chí với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Khoảnh khắc Diên Hồng". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đại biểu tham dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất.  (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)