[Photo] Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 23/6/2023) Tối 23/6/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)