[Photo] Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Philippines và Phu nhân (1/2024)

Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Tối 30/1/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân tại tiệc chiêu đãi (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sỹ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thử nhạc cụ truyền thống của Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr xem các sản phẩm gạo của Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr xem các sản phẩm gạo của Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chia tay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN