[Photo] Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Hà Nội (TTXVN 2/11/2023) Sáng 2/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh với các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh với các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh biểu diễn nhảy qua vòng lửa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh trình diễn võ thuật trên lưng ngựa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh trình diễn võ thuật trên lưng ngựa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh trình diễn võ thuật trên lưng ngựa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem màn trình diễn của các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)