[Photo] Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines tham quan Hoàng thành Thăng Long (1/2024)

Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Chiều 30/1/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hoá thế giới.

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nghe giới thiệu về Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan Hoàng thành Thăng Long (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1 2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tham quan không gian Tết Việt 2024 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN