[Photo] Chủ tịch nước và Tổng Thư ký LHQ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 21/10/2022) Chiều 21/10/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trên đường Xoài trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trên đường Xoài trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ghi cảm tưởng tại di tích Nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm di tích Nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)