[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Hà Nội (TTXVN 1/11/2023) Chiều 1/11/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chào đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Lễ đón chính thức Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Quang cảnh lễ đón. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)