[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Hà Nội (TTXVN 10/4/2023)