[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hà Nội (TTXVN 12/1/2024) Sáng 12/01/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo ngay sau lễ đón chính thức.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo tại buổi hội đàm (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo tại buổi hội đàm (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại buổi gặp gỡ báo chí (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại buổi gặp gỡ báo chí (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với báo chí (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu với báo chí (sáng 12/1/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)