[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (1/2024)

Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Sáng 30/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và cùng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại buổi hội đàm (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024) Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines về hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines về hợp tác thương mại gạo (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác Biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chứng kiến trao văn kiện Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ùy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines giai đoạn 2024 - 2029 (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiễn Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sau khi kết thúc hội đàm (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN