[Video] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Cộng hòa Áo (23-25/7/2023)

Hà Nội (23/7/2023)