[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Hà Nội (TTXVN 6/1/2024) Chiều 6/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN