[Video] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức