[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm Tòa thánh Vatican

Hà Nội (TTXVN 28/07/2023) Nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Tòa thánh Vatican.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)