[Photo] Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 14/6/2023) Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 14/6/2023, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

  • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm Nhà sàn Bác Hồ trong khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo ghi sổ lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ trong khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)