[Photo] Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 14/6/2023) Sáng 14/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 16/6/2023.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo tham quan Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo ký sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Ngà Adama Bictogo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp báo thông báo kết quả hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Sáng 14/6/2023, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)