[Photo] Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố logo, bộ nhận diện, website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hà Nội (TTXVN 3/8/2023) Chiều ngày 3/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố logo, bộ nhận diện, website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, từ ngày 14 -17/9/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội, cũng là một trong những sự kiện ngoại giao đa phương lớn của nước ta trong năm nay.

  • Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ công bố. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ công bố. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút công bố Logo, Bộ nhận diện, Website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút công bố Logo, Bộ nhận diện, Website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút công bố Logo, Bộ nhận diện, Website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)