[Photo] Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm về cải cách và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 9/4/2024) Chiều 9/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc".

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Ông Nguyên Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tham dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN