[Photo] Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 4/8/2023) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, tối 4/8/2023, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia dự cuộc gặp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)