[Photo] Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam (từ 12 đến 18/1/2023)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 17/1/2023) Sáng ngày 17/1/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo sang thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân cùng với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Phu nhân với đại biểu hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ký Sổ vàng lưu niệm tại Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan trưng bày ảnh tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)