[Video] Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (7/1/2024) Chiều ngày 7/1/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphanhdone nhân dịp Thủ tướng Bạn đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào