Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khóa XII (7/2007)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 23/7/2007)

Sáng 23/7/2007, Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII, Quốc hội (QH) làm việc tại Hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng.

Mở đầu phiên họp buổi sáng, QH nghe Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XI báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên UBTVQH khóa XII.

QH thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên UBTVQH khóa XII.

QH bầu ban kiểm phiếu gồm 15 thành viên do ông Trịnh Đình Dũng (đại biểu QH tỉnh Vĩnh Phúc) làm Trưởng ban.

Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của UBTVQH khóa XI, nêu rõ: Cách đây đúng 5 năm, ngày 23/7/2002, tại Hội trường Ba Đình, UBTVQH khóa XI gồm Chủ tịch, 3 PCT và 9 thành viên khác đã được QH khóa XI bầu ra tại kỳ họp thứ nhất. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của QH, trong 5 năm qua, UBTVQH đã cố gắng hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao và đã đạt được kết quả tích cực, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của QH. Trong hoạt động, UBTVQH đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan  khác, đã kế thừa và phát triển kinh nghiệm của UBTVQH khóa trước, tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các bậc lão thành cách mạng, của các vị Chủ tịch QH tiền nhiệm, những kiến nghị xây dựng chân thành của nhân dân. Đó là một trong những bài học thành công của UBTVQH khóa XI. Tuy nhiên, UBTVQH khóa XI tự nhận thấy trong nhiệm kỳ qua cũng vẫn còn những thiếu sót khuyết điểm, nhất là trong việc phối hợp, điều hòa công tác  của các cơ quan của QH, trong  hoạt động giám sát, trong việc giải thích luật, pháp lệnh… Hy vọng, UBTVQH khóa XII sẽ rút được kinh nghiệm, hoạt động có hiệu quả cao hơn.         

UBTVQH khóa XI đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin cậy, sự ủng hộ và sự giúp đỡ quý báu của các vị đại biểu QH, các cơ quan của QH, các vị trí trong bộ máy nhà nước, các cơ quan trong hệ thống chính trị về sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. Thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế đã thường xuyên quan tâm, theo dõi đến hoạt động và ủng hộ UBTVQH hoàn thành trọng trách được giao; cảm ơn các ngành, các cấp, các lực lượng phục vụ, cơ quan thông tấn báo chí đã đóng góp vào kết quả hoạt động chung của QH và UBTVQH khoá XI. Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Phú Trọng tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và bàn giao công tác cho UBTVQH khóa XII sẽ được QH bầu ra ngay trong phiên họp này.

Tiếp đó, QH tiến hành bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBTVQH khóa XII.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Trịnh Đình Dũng công bố kết quả kiểm phiếu: QH đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch QH khóa XII với số phiếu đạt 97,97 % tổng số đại biểu QH tán thành; 4 Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Kiên (96,75%), Uông Chu Lưu (93,91%), Tòng Thị Phóng (91,08%), Huỳnh Ngọc Sơn (92,49%).

Quốc hội cũng bầu các UBTVQH khóa XII gồm các ông, bà: Kso Phước (91,08% tổng số đại biểu tán thành); Nguyễn Văn Thuận (90,06%); Lê Thị Thu Ba (89,86%); Hà Văn Hiền (88,84%); Phùng Quốc Hiển (90,06%); Lê Quang Bình (92,29%); Đào Trọng Thi (96,35%); Trương Thị Mai (94,93%); Đặng Vũ Minh (96,15%); Nguyễn Văn Son (94,32%); Phạm Minh Tuyên (96,75%); Trần Thế Vượng (93,51%); Trần Đình Đàn (90,67%).

Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBTVQH khóa XII đã ra mắt QH.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Thay mặt UBTVQH  khóa XII và nhân danh cá nhân, tôi bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn về sự tín nhiệm mà Quốc hội đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, bằng lá phiếu của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước trao cho chúng tôi trọng trách vô cùng lớn lao. Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung của nước ta trong thời kỳ 2006-2010 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện được phương hướng nhiệm vụ đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc, trong đó có Quốc hội.                    

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của QH, UBTVQH và cá nhân tôi với cương vị là Chủ tịch QH nguyện sẽ sát cánh cùng các vị đại biểu QH, luôn trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đem hết mọi khả năng và sức lực, nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đổi mới phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng luật pháp, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Các thành viên UBTVQH sẽ luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thường xuyên liên hệ, gắn bó với nhân dân, với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với QH và các cơ quan hữu quan của Nhà nước, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, UBTVQH và cá nhân tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan của QH, các vị đại biểu QH, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. UBTVQH khóa XII luôn luôn trân trọng và biết ơn sự hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp to lớn của UBTVQH khóa XI, đặc biệt sẽ học tập, kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước”.

Thay mặt UBTVQH khóa XI, Phó Chủ tịch QH khoá XI Trương Quang Được chúc mừng các đồng chí đã được bầu vào các chức vụ quan trọng của QH khóa XII, chúc thành viên UBTVQH khóa XII sức khoẻ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao một cách năng động, sáng tạo, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng mong đợi của QH, cử tri và nhân dân cả nước. Phó Chủ tịch QH khóa XI Trương Quang Được tặng Chủ tịch QH khoá XII Nguyễn Phú Trọng bó hoa tươi thắm nghĩa tình.                    

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước khoá XI Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ  khóa XI Nguyễn Tấn Dũng đã chúc mừng Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBTVQH khóa XII./.

 Thủy - Hòa