[Photo] Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Học viện Chính trị quốc gia HCM

Hà Nội (TTXVN 20/6/2022) Sáng 20/6/2022, Chủ tịch Quốc hội CH Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cùng đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đón Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias thăm Phòng truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đón Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias thăm Phòng truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias thăm Phòng truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Phòng Truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mozambique. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mozambique. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mozambique. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)