Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân

Hà Nội (TTXVN 19/112008) Sáng 19/11/2008, tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng 476 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân; đại diện các tôn giáo khác và đại sứ quán một số nước tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Đại hội lần thứ V của những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là dịp để nhìn lại, đánh giá và tôn vinh những đóng góp to lớn của  Ủy ban đoàn kết Công giáo nói riêng và của toàn thể những người Công giáo Việt Nam nói chung; đồng thời để khẳng định mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của những người công giáo Việt Nam với đất nước trong tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của gần 6 triệu đồng bào Công giáo, đã chung sức, chung lòng vì sự nghiệp chung của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Quốc hội vui mừng vì trong sự phát triển đi lên của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện; bộ mặt của các xứ họ đạo ngày càng khởi sắc; đồng bào công giáo ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa đồng bào công giáo với các tầng lớp nhân dân khác không ngừng được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, trong đó có đồng bào Công giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội tiêu biểu cho phong trào yêu nước của đồng bào công giáo, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là nơi tập hợp, hướng dẫn, động viên phong trào thi đua yêu nước của bà con công giáo, là nhịp cầu nối liền giữa người công giáo với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ích nước lợi dân. Chủ tịch Quốc hội mong Đại hội lần thứ V của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, bên cạnh việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức, cần đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và những giải pháp tích cực để đưa phong trào lên một tầm cao mới. Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, cần tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh góp phần cùng toàn dân thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.  Các vị chức sắc và đồng bào Công giáo sẽ phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch Quốc hội Quốc hội nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với biết bao triển vọng tốt đẹp, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều; các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chia rẽ, chống phá chúng ta. Vì vậy đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong cả nước càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển. Nhân dịp Lễ Giáng sinh đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào công giáo cả nước lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, tràn đầy hy vọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam bức trướng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Bức trướng mang dòng chữ: "Người Công giáo Việt Nam đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo". Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội cũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bốn vị linh mục: Nguyễn Tấn Khóa, Nguyễn Công Danh, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu bày tỏ niềm tin tưởng phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, của đồng bào Công giáo Việt Nam và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã xác định, phong trào "Kính chúa yêu nước", "sống tốt đời đẹp đạo", "sống phúc âm trong lòng dân tộc" của đồng bào Công giáo; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tổ chức của những người Công giáo yêu nước, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động toàn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cũng đã trao tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Nhân dịp này Chủ tịch Huỳnh Đảm đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 11 vị trong Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Tấn Khóa: Đại hội sẽ tổng kết những thành tích của đồng bào Công giáo đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước từ Đại hội lần thứ IV đến nay; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, thành tích hoạt động của phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo và Ủy ban đoàn kết công giáo; đề ra phương hướng hoạt động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam trong những năm tới. Đại hội sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo cho phù hợp với tình hình mới trên cơ sở kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua để nâng cao tính hiệu quả, thiết thực trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo; hiệp thương cử ra Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V.

Ông Khóa cũng cho biết, trong nhiệm kỳ IV, Ủy ban đoàn kết công giáo đã chú ý phát triển tổ chức ra các địa phương. Đến nay số lượng Ủy ban đoàn kết công giáo các tỉnh thành là 39, tăng 5 Ủy ban so với nhiệm kỳ III. Ủy ban đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú trong nhiệm kỳ IV. Lần đầu tiên Ủy ban đã tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học thành công vào năm 2004-2005; in ấn phẩm chuyên đề "Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo"; xây dựng bộ phim tài liệu  "Đồng hành cùng dân tộc". Ủy ban đoàn kết công giáo các địa phương đã sáng tạo nhiều phong trào thi đua yê nước thiết thực để vận động đồng bào Công giáo như phong trào "Tiếng kẻng học bài" cho học sinh, sinh viên ở Khánh Hòa, phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" ở Nam Định, Thanh Hóa, phong trào "Hiền mẫu sống đạo hôm nay" cho các bà mẹ Công giáo Đắc Lắk. Một thế mạnh và là thành tích nổi bật của giới Công giáo là các hoạt động từ thiện bác ái với rất nhiều hình thức phong phú như duy trì các nồi cháo từ thiện ở Tu viện S.Marie (Hà Nội), Bệnh viện U bướu (TP Hồ Chí Minh) đến việc quyên góp mổ mắt, mổ tim cho bệnh nhân nghèo ở Khánh Hòa...

Đại hội đã công bố danh sách 127 Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V./.

Quỳnh Hoa - Nguyễn Thị Sự