Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII phát biểu nhận nhiệm vụ, nhiệm kỳ mới (7/2007)

Hà Nội (TTXVN 23/7/2007)

Ngày 23/7/2007, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn và 13 đồng chí khác là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII phát biểu nhận nhiệm vụ, nhiệm kỳ mới. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

 “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quí,

Thưa các đồng chí và các quí vị,

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII và nhân danh cá nhân, tôi bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn về sự tín nhiệm mà Quốc hội đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, bằng lá phiếu của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước trao cho chúng tôi trọng trách vô cùng lớn lao.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung của nước ta trong 5 năm (2006 - 2010) là ''Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại''. Để thực hiện được phương hướng nhiệm vụ đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc, trong đó Quốc hội có vai trò rất to lớn..                    

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân tôi với cương vị là Chủ tịch Quốc hội nguyện sẽ sát cánh cùng các vị đại biểu Quốc hội, luôn luôn trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đem hết mọi khả năng và sức lực, nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đổi mới phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng luật pháp, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chúng tôi sẽ luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thường xuyên liên hệ, gắn bó với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan hữu quan của Nhà nước, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII luôn luôn trân trọng và biết ơn sự hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp to lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI và nguyện sẽ học tập, kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục giúp đỡ lớp cán bộ đi sau và có những cống hiến xứng đáng trên cương vị mới.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quí và các vị đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!”