Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hội kiến với Chủ tịch Fidel Castro (22/2/2003)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Chủ tịch Quốc hội khóa X (từ 6/2001), XI (đến 6/2006)Nguyễn Văn An

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 054, ngày 22/2/2003