[Photo] Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh tỉnh Vân Nam và Trung tâm đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 12/4/2024) Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, chiều 12/4/2024, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hoá tỉnh Vân Nam và đến thăm Trung tâm giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hoá tỉnh Vân Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hoá tỉnh Vân Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hoá tỉnh Vân Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hoá tỉnh Vân Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN