[Photo] Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz (4/2023)

Hà Nội (TTXVN 19/4/2023) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz - nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Trung tâm Fidel Castro Ruz  (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống tại Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)