[Photo] Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều ở Thượng Hải

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 10/4/2024) Sáng 10/4/2024, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và thành viên chính thức đoàn Việt Nam với lãnh đạo Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN