[Photo] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

  Nhân vật liên quan

  • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Thanh Mẫn

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Chiều 20/6/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN