[Photo] Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc ký Thoả thuận hợp tác

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 8/4/2024) Chiều 8/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) Triệu Lạc Tế ký Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và chứng kiến Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và và Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chứng kiến Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và và Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chứng kiến Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và và Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN