[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Manila (11/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 24/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, sáng 24/11/2022, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Rizal và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Rizal (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng phẩm lưu niệm tặng nhân viên quản lý vườn ASEAN Garden khi đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Rizal (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Rizal (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại tượng đài Rizal (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN