[Video] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Bắc Kinh, thăm chính thức nước CHND Trung Hoa

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 7/4/2024) Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4/2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.