[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 5/4/2024( Chiều 5/4/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia nhân dịp vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN