[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 21/4/2023) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Plaza de la Revolucion, thủ đô La Habana.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện nghi thức tại Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện nghi thức tại Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Thiếu nhi Cuba dự buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)