[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Khai mạc AIPA 44

 Hoàng Thị Hoa